fbpx Aluevaalit 2022 | Koko kansan Kauko
Body

Kauko Turunen 

Aluevaaliehdokas | 473

Toimitusjohtaja, Kaukomaalaus Oy
Varakansanedustaja

Kauko Turunen 473

Olen 60-vuotias yrittäjä Parkanosta. Johdan maalausalan yritystä, joka työllistää n. 200 henkilöä. 40 vuotta yrittäjänä on opettanut paljon. Työni kautta olen tutustunut moniin sairaalan rakennusprojekteihin.

Toimin Parkanon kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa olen ollut syksystä 2021.

Sote-asiat mietityttävät: miten jatkossa turvaamme palvelut, kuinka talous kestää, pystymmekö järjestämään jokaiselle parhaan mahdollisen hoidon lähellä kotiseutua? Kannan myös huolta nuorten kasvavista mielenterveysongelmista ja vaikeudesta päästä riittävän nopeasti avun piiriin.

Luonteeltani olen sitkeä ja periksiantamaton – koen olevani henkilö, jolla riittää motivaatiota viedä asioita hyvään suuntaan.

Hyvinvointi ei tule puhumalla 
– tarvitaan tekoja!

 
Teemani aluevaaleissa 2022

1.  Talouden kurissa pitäminen

 • Hallintomalli tulee suunnitella mahdollisimman kevyeksi ja vähäportaiseksi. Uusien virkojen perustamista on pohdittava tarkoin. Viranomaisilta edellytetään taloudellista tehokkuutta eli tavoitteet tulee saavuttaa mahdollisimman vähin resurssein. 
   
 • Toiminnan tulee olla läpinäkyvää: Taloushallinnon on oltava asianmukaisesti hoidettu ja taloutta tulee seurata jatkuvasti. Toiminta on organisoitava siten, että valvonta on riittävää ja väärinkäytöksiä ehkäisevää. 
   
 • Tietojärjestelmät tulee uudistaa ja yhtenäistää. Myös toimitilojen tehokkuus tulee olemaan keskeinen tekijä terveydenhuollon rakennuksia suunniteltaessa. 
   
 • Tulee muistaa, että uudistukset vaikuttavat hallinnon tehokkuuteen usein pitkällä aikavälillä. Ajan saatossa uudistukset tulevat kuitenkin näkymään henkilöstön osaamisen paranemisena. 
   

2. Palveluiden säilyttäminen tasapuolisesti koko Pirkanmaalla

Yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville on turvattava. Eri toimijoiden välinen yhteistyö on välttämätöntä.

 • Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta on parannettava, ja taattava mahdollisuus saada välitön yhteys lähimmälle terveysasemalle. 
   
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen tulee toimia saumattomasti yhteen. Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti. Jos tämä ei onnistu, palvelu on hankittava muualta. 
   
 • Kattava paloasemaverkosto ja nopeat vasteajat on säilytettävä. 
   
 • Ikääntyneelle väestölle on tarjottava yksilölliset tarpeet huomioivia palveluita ennaltaehkäisevästi ja toimintakykyä parantaen. On taattava riittävin resurssein toimiva kotihoito, omaishoidon mahdollisuudet ja laadukas ympärivuorokautinen hoito tehostetussa palveluasumisessa. 
   
 • Lasten ja nuorten tulee päästä nopeasti mielenterveyspalveluiden pariin.  

3. Tavoitteellinen johtaminen

 • Hyvään hallintoon kuuluu työntekijöiden oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu. On kannustettava avointa keskustelukulttuuria työntekijöiden ja eri työryhmien välillä.

 • Uuden ajan johtajat on suunnannäyttäjiä ja koossapitävä voima. Johtamisen päämäärinä tulee olla luottamus, toimiva työyhteisö, tavoitteiden saavuttaminen sekä tuloksellisuus.

 • Henkilöstön hyvinvointiin ja työniloon on panostettava. 
   

   

Muut ajankohtaiset

Kauko Turunen 473

Lue artikkeli KD-lehdestä

 

 

Kauko Turunen | 473

Toimin myös seuraavissa luottamustehtävissä:

 • Parkanon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 • Väistö-ryhmäkodin hallituksen puheenjohtaja
 • Pintaurakoitsijoiden hallitus
 • Kehitys-Parkki Oy:n hallitus
 • Useiden yritysten hallituksia
 • KD Pirkanmaan piirihallituksen varapuheenjohtaja
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen 

Jos haluat hyvän työn jatkuvan, olen palveluksessasi.
 

Kauko Turunen 
toimitusjohtaja, varakansanedustaja
Parkano, Kairokoski 
kauko.turunen@kaukomaalaus.fi
0400 368 811